Alingsås Nämndemannaförening

Alingsås nämndemannaförening 2023

Styrelsen

  • Ordförande
  • Medlemsansvarig
  • Medieansvarig
  • GDPR-ansvarig

Ingamaj Wallertz Olsson

ingamaj2@outlook.com
070 - 461 46 31
  • Vice ordförande

Lena Aholainen

lena.aholainen@gmail.com
070-653 86 08
  • Sekreterare

Roland Salomonsson

roland.salomonsson43@gmail.com
073 - 362 84 95
  • Kassör

Jane Norrman

jane.norrman69@gmail.com
072 - 354 32 11
  • Styrelseledamot

Margareta Björk

  • Ersättare

Örjan Claesson

orjanel@gmail.com
  • Ersättare

Martin Lindberg

erenthal@msn.com

Endast för administratörer