Alingsås Nämndemannaförening

Alingsås nämndemannaförening 2021

Styrelsen

  • Medieansvarig
  • GDPR-ansvarig
  • Ordförande
  • Medlemsansvarig

Ingamaj Wallertz Olsson

ingamaj2@outlook.com
070 - 461 46 31
  • Vice ordförande

Lena Aholainen

  • Sekreterare

Roland Salomonsson

roland.salomonsson43@gmail.com
073 - 362 84 95
  • Kassör

Jane Norrman

jane.norrman69@gmail.com
072 - 354 32 11
  • Styrelseledamot

Margareta Björk

  • Ersättare

Örjan Claesson

orjanel@gmail.com
  • Ersättare

Martin Lindberg

erenthal@msn.com

Endast för administratörer