Alingsås Nämndemannaförening

Medlemskap

Medlem i Alingsås Nämndemannaförening blir du enklast genom att meddela namn, adress, telefonnummer och e-postadress till kassör Jane Norrman email hidden; JavaScript is required

Medlemsavgiften är 250 kr per år och betalas till föreningens plusgiro 431 32 47-1 . Glöm inte att fylla i namnet vid inbetalning.
Medlemskap i nämndemannaförening ger ett bättre försäkringsskydd.

I medlemsavgiften ingår avgift till Nämndemännens Riksförbund.

Välkommen som medlem i vår förening!

Endast för administratörer